PatBu
 
PatBu jest połączeniem systemu klasy CRM oraz programu wspomagającego pracę kancelarii patentowej.

W chwili obecnej składa się z trzech głównych elementów: bazy klientów, bazy znaków, pulpit.

Baza klientów posiada standardową funkcjonalność aplikacji CRM. Pozwala planować spotkania oraz inne formy kontaktu z klientem, jednocześnie przechowując ich historię, dane kontaktowe oraz informacje o pracownikach klienta.

Baza znaków zawiera informację o obsługiwanych przez kancelarię znakach. Każdy znak jest przypisany do klienta, ma oznaczony status (etap sprawy) oraz szereg podstawowych informacji takich jak, wizerunek, klasy, numer zgłoszenia/rejestracji. W momencie zmiany statusu znaku następuje automatyczne wygenerowanie notatki przypominającej ewentualnym terminie (koniec okresu ochronnego / termin uiszczenia opłaty). Istnieje możliwość archiwizowania przez system wszystkich dokumentów związanych z danym znakiem (w formie dokumentu Word/OpeanOffice lub skanu).

Bardzo istotnym elementem modułu bazy znaków są możliwości jej przeszukiwania i generowania raportów. Przygotowywanie np. list znaków należących do wybranego klienta znajdujących się na określonym etapie realizowane jest za pomocą intuicyjnego formularza. Wyniki wyszukiwania można wyeksportować zarówno jako plik programu Excel lub Word.

Elementem spajającym pozostałe elementy w jedną całość jest pulpit zawierający wydarzenia generowane przez pozostałe modułu (spotkania z klientami oraz np. kończące się okresy ochronne). Pozwala on na szybkie przeglądanie oczekujących zadań w kilku predefiniowanych widokach (najbliższe, w tym tygodniu, w tym miesiącu), przechowywanie ogólnych dokumentów (wzory dokumentów) oraz generowanie wpisów do terminarza niezwiązanych bezpośrednio z żadnym klientem czy też znakiem.

W planach na najbliższą przyszłość jest dalsze rozwijanie opisywanego programu i rozszerzanie jego funkcjonalności.

 
© 2009 NanoCode